Akademik Personel

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güngör Çağdaş DİNÇEL

Öğretim Üyesi Müdür V. Yrd. Doç. Dr. Meriç Lütfi AVSEVER

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Evren İNANAN

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil AKSOY