Eskil İlçesi

Eskil'e Ulaşım

Aksaray'dan Eskil'e saat 07:00'dan başlamak üzere 18:30'a kadar saat başı otobüs seferleri bulunmaktadır.

Eskil'den Aksaray'a saat 07:00'dan başlamak üzere, 07:30'dan 15:00'a kadar her saat otobüs seferleri bulunmaktadır.

Eskil'den Konya'ya her gün 07:30 da, Konya'dan Eskil'e her gün 14:30'da tobüs seferleri bulunmaktadır.

Eskil Tarihi  

Eski kaynaklarda daha ziyade Eski İl olarak geçen Eskil’in ilk kurulduğu yer bugün Gavuröreni olarak bilinen ve İlçenin daha kuzeyinde, Tuz Gölü’nün yakınında bulunan mevkiidir. Anadolu Selçuklu Hâkimiyeti ile birlikte Sultan II. Kılıçarslan tarafından Eskil ve çevresine Türk boyları yerleştirilerek bölge Türkleştirilmiştir.

Eskil’de tarihi kalıntılara baktığımızda yörenin tarihi Eski Tunç Çağına( M.Ö.3.bin yılına) kadar uzanmaktadır.Yörede yapılan yüzey araştırmalarına bakıldığında; ilk olarak karşımıza Böget köyündeki Böget höyüğü ve Hitit barajı olan, Böget barajı karşımıza çıkar.Höyük Asur Ticaret Kolonileri Çağı Hitit, Helenistik ve Roma devirlerinde iskan edilmiştir.Tosun Höyük,Güneşli,Seppınarı. Ortakuyu Yaylası (Komitanus Harabeleri), Köşk, Çukuryurt, Hacıeyvatlı (höyüklü), Mutlu, Culfa, Sağsak, yaylalarında höyükler ile buralardan mimari eser döküntüleri, taş ve pişmiş toprak yapılmış irili ufaklı heykelcikler Eskil ve çevresinde tarihi devirlerin çok eskiye gittiğini gösteren deliler olarak günümüzde karşımıza çıkar. Bağdat yolu olarak bilinen tarihi yolun taş döşeli kısımlarına İlçenin bayram düğün yaylası mevkiinde görmek mümkündür. Eşmekaya kasabamızın “Erdoğdu” mevkiinde eskiden insanların yaşadıklarına dair belirtiler bulunan yeraltı şehir harabeleri bulunmaktadır

Selçuklular zamanında Eskil’in Karaman Vilayetine bağlı Esb-Keşan Kazalar grubuna merkezlik yaptığı İstanbul Başvekâlet Arşivi İl Yazıcı defterinde belirtilmektedir.

Geniş yerleşim yerlerine sahip Eskil’de tarihi kalıntılara rastlanılmaktadır. Böğet Köyü, Ortakuyu, Köşk, Hüyüklü, Mutlu, Çulfa, Sağsak ve Tosun Yaylalarında höyükler mevcut olup, Çukuryurt Köyünde tarihi mimari mozaik kalıntılarına rastlanılmaktadır.

Ortakuyu yaylasında Bizanslılardan kalma Tiyatro kalıntıları bugünde mevcuttur. Bağdat yolu olarak bilinen tarihi yolun taş döşeli kısımlarına Bayramdüğün mevkisinde de rastlanılmaktadır.

Belediyemizde yetki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının öngördüğü ölçüde Belediye Başkanında olup, Belediyemizdeki görev dağılımını Belediye Başkanlığı Makamı yapmaktadır. Sorumluluklarımız ise hemşerilerimize yapılan ve yapılacak olan hizmetlerimizin toplamından ibaret olup, yapılan hizmetlerde politikamızı belirlemektedir.

Temel politikamız hemşerilerimizin temiz bir çevrede huzurlu ve gelecekten kaygı duymadan yaşamalarını sağlamaktır. Belediyemizin hizmet öncelikleri arasında İlçemizin alt yapı sorununu çözmek başta gelmektedir

Eskil Belediyesi web sitesinden alınmıştır (http://www.eskil.bel.tr/)

Coğrafi Özellikleri

Eskil, Tuz Gölü’nün güneyinde, Aksaray İl’ine 67 km, Konya İl’ine 115 km. mesafelerde olup, genel olarak düz bir ova üzerine kurulmuştur.

Aksaray- Konya Devlet Karayolunun 50. km.sinde bulunan İlçeye bağlı Eşmekaya Kasabasından kuzeye doğru, Aksaray – Cihanbeyli yolunun 17. km.sinde ve Tuz Gölü’nün güneyinde Eskil İlçe Merkezi bulunmaktadır.

İlçemizin yüzölçümü 1.600 km²’dir. Mevcut yüzölçümünün 450 km²’si yerleşim alanları, 650 km²’si ekilebilir araziler, 500 km²’si mera arazilerinden oluşmaktadır.

Tamamen düz bir ova üzerine kurulu bulunan Eskil’de doğal su kaynakları, dağlar ve tepeler bulunmamaktadır. İklimi karasal iklim olduğu için yazları sıcak ve kurak, kışları sert ve soğuktur. Doğal bitki örtüsü steplerdir. İlçe merkezinin kuzeyinde Tuz Gölü’ne kadar olan saha bataklık ve sazlık durumundadır.

Eskil Belediyesi web sitesinden alınmıştır (http://www.eskil.bel.tr/)