Laborant ve Veteriner Sağlık

Programın Amaçları

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının amacı, Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında Veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, açıköğretim sistemiyle ev hayvanlarına veya genel olarak hayvanlara ilgi duyan kişilere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini karşılayacaktır. Diğer taraftan program, ülkemizde bulunan gençlerimize eğitim ve iş olanağı sağlamanın yanı sıra daha kaliteli daha bilimsel ve ne yaptığını bilen ara elemanlarla ekonomimize ve insan sağlığına hizmeti amaçlamıştır.

Akademik İlerleme Olanakları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda üst kademeye (Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümlerine) yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler adaylar, kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler.

Mezunların Çalışma Alanları:

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde
 • Veteriner klinikleri
 • Kanatlı yetiştiriciliği yapan sektörlerde
 • Pet ve süt hayvancılığı yapan işletmelerde
 • İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda
 • Hayvan hastanelerinde
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Enstitülerde
 • Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde
 • Yem fabrikalarında
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Suni Tohumlama yapan kurum ve kuruluşlarda
 • Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuvarlarında
 • Hayvancılık danışmanlık bürolarında
 • Gıda üretimi yapan işletmelerde
 • Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde
 • İlaç deposu departmanlarında
 • Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler.