Aksaray Üniversitesi
Eskil Meslek Yüksekokulu
Hassas Görevler Raporu

ESKİL MESLEK YÜKSEKOKULU

 TÜM BİRİMLER

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

 

Hizmetin/Görevin Adı

 

Riskler

 

Risk Düzeyi

 

Kontroller veya Tedbirler

Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler

 

 

 

 

Harcama Yetkililiği

 

 

 

 

-Ödenek üstü harcama yapılması,

-Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması,

-Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştrilmemesi

 

 

 

Yüksek

-Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması,

-Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi,

-Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması

-Lisans/ Yüksek lisans mezunu olma,

-Görevle ilgili mevzuata hakim olma

 

 

 

Gerçekleştirme Görevliliği

 

 

 

-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi

-Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması

 

 

Yüksek

-Kontrol formları geliştirilecek

-Her evrakın ödenmesi aşamasında bu formlar kontrol amaçlı doldurulacak.

-Lisans  mezunu olma,

-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,

 

 

 

 

 

Muhasebe Birimi

 

 

 

 

-Emekli Keseneklerinin Girilmemesi

-Ödeme emrinin dikkatli kesilmemesi

-Ödeme emrinin alt evraklarının yanlış olması

 

 

 

 

Yüksek

 

 

-İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi ve eklerinde etkin bir şekilde sağlanması

-Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması

 

 

 

-Önlisans/Lisans mezunu olma,

-Görevle ilgili mevzuata hakim olma, 

 

 

Hizmetin/Görevin Adı

 

Riskler

 

Risk Düzeyi

 

Kontroller veya Tedbirler

Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler

 

Taşınır (Ayniyat) Görevlisi

 

 

 

 

-Taşınır cetvellerinin ilgili kontrollerinin yapılmaması,

-Taşınır-muhasebe kontrol cetvelinin uygunluğunun sağlanmaması

-Yemekhaneye ait ücret giriş işlemlerini yapılmaması

- Yemekhaneye  ait Evraklarının zamanında teslim edilmemesi ve bankaya yatırılmaması

 

 

 

Yüksek

-Taşınır-muhasebe uygunluğu sağlandıktan sonra raporların alınmasının sağlanması

 

 

- Önlisans /Lisans mezunu olma,

-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,

 

 

SGK İşlemleri

 

 

 

- Zamanında tahakkukun yapılmaması

 

 

 

Yüksek

 

SGK pirim kesintilerinin süresinde yapılması için ilgili personel görevlendirilmesi

 

 

-Lisans ve önlisans mezunu olması

-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak

 

 

Öğrenci İşleri

 

 

 

-Öğrenci İşleriyle ilgili evrakların zamanında yapılmaması.

 

Orta

 

-İşlemlerin zamanında yapılması için personel görevlendirilmesi

-Lise/Önlisans/Lisans mezunu olmak.

-İlgili Yönetmeliğe hakim olmak

 

HAZIRLAYAN

 

31/08/2018

 

Mustafa DEMİRCİ

Yüksekokul Sekreteri

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

31/08/2018

 

Doç. Dr. Mustafa ÖZ

Yüksekokul Müdürü